SERVIS

KOMPRESOROVÝCH · ZAŘÍZENÍ

Společnost DOHA s.r.o. nabízí široké spektrum služeb v oblasti stlačeného vzduchu. Služby jsou uzpůsobeny tak, že vám nabízejí možnost volby řešení, které bude nejlépe vyhovovat vašemu provozu. V celém procesu zajišťujeme optimální poměr nákladů za služby potřebné pro provoz vašeho zařízení.

Vedení společnosti:

Ing. Jiří Klempa +420 702 078 758, jklempa@doha.cz Paříkova č. 910/11a, 190 00 Praha 9, Vysočany IČ: 272 66 834 Vedená u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 144882.

Technické oddělení:

Roman Goltsch +420 734 535 896 kompresory@doha.cz Paříkova č. 910/11a, 190 00 Praha 9, Vysočany

Obchodní oddělení:

Petr Flekl +420 775 729 329 pflekl@doha.cz Paříkova č. 910/11a, 190 00 Praha 9, Vysočany

NAŠE ZAMĚŘENÍ

Specializujeme se na oblast průmyslového stlačeného vzduchu. Zabezpečujeme servis většiny typů kompresorů, dmychadel a filtrací. Zároveň provádíme dodávky nových, případně repasovaných kompresorů a dmychadel včetně příslušenství.

NAŠE · SLUŽBY

Dodávky náhradních dílů pro kompresory, dmychadla a filtrace (externí potrubní filtrace, filtry a separátory kompresorů, čističky vzduchu atd.). Servis kompresorů dmychadel a jejich příslušenství, diagnostické měření, dodávky nových technologií u uvedených OEM světových výrobců kompresorové techniky.

Našim registrovaným partnerům nabízíme v zákaznické sekci našeho eshopu možnost nákupu vybraných náhrádních dílů OEM výrobců.

Kompletní rozsah poskytovaných služeb a servisu dle typu zařízení.

Kompresory

(servis záruční, pozáruční, servisní smlouvy, střední opravy, generální opravy, generální opravy šroubových bloků, repase, výměnným způsobem) 1·Bezmazné šroubové 2·Mazané šroubové 3·Pístové (vysokotlak)

Dmychadla

(servis záruční, pozáruční, servisní smlouvy, střední opravy, generální opravy, repase, výměnným způsobem)

Turbodmychadla

(servis záruční, pozáruční, servisní smlouvy, střední opravy, generální opravy, repase, výměnným způsobem)

Vývěvy

(servis záruční, pozáruční, servisní smlouvy, střední opravy, generální opravy, repase, výměnným způsobem) 1·Lamelové 2·Zubové

Sušiče vzduchu

(servis, opravy, prodej nového zařízení) 1·Kondenzační 2·Absorpční 3·Kombinované

Filtrace

(prodej filtrů a cyklónů na úpravu vzduchu, dodání náhradních filtračních vložek, dodání zařízení na odvod kondenzátů, dodání a opravy automatických či mechanických uvaděčů kondenzátu)

Doplňkové služby

1·Projektování a výstavba tlakových rozvodů 2·Technický dozor, poradenská činnost spojená s výstavbou či investicí do kompresorového zařízení 3·Finanční rozvaha k výstavbě či rozšíření výroby s ohledem na výrobu stlačeného vzduchu 4·Pronájem zařízení (dlouhodobý, případně po dobu opravy) 5·Měření spotřeby vzduchu 6·Chemické rozbory, přítomnost ropných látek 7·Rozbor kvality kompresorového oleje 8·Diagnostické měření určující stav kompresoru, vytvoření diagnostické zprávy

VYBRANÉ·REFERENCE

Stlačený vzduch je mnohostranný nositel energie, který podstatně přispívá k hospodárné práci a výrobě. Aby bylo možno plně využít výhod tohoto energetického média, nestačí jenom použít jednotlivé výkonné složky. Mnohem více záleží na tom, aby se nalezla systémová řešení, která přesně odpovídají použití. Jejich hlavními charakteristikami by měly být značně snížené náklady během cyklu životnosti, vysoká energetická efektivita, optimální disponibilita a spolehlivé dodržení potřebné kvality stlačeného vzduchu.
ČLEN SKUPINY